Als gekozen is om een deel van het pensioen in 1x uit te betalen

U kiest ervoor om een deel van uw pensioen op uw pensioendatum in 1x uit te laten betalen. Dat bedrag mag niet meer dan 10% van uw pensioen zijn. Hoe hoger het percentage, hoe lager uw pensioen per maand wordt. Belangrijk is dat u uw vaste lasten per maand kunt blijven betalen, ook als de prijzen verder stijgen in de toekomst.

Ontvangt u nog geen AOW? Dan is het bij deze keuze niet mogelijk om uw pensioen tijdelijk te verhogen om de periode tot uw AOW te overbruggen. Ook de andere keuzemogelijkheden komen te vervallen.

Ontvangt u toeslagen? Deze keuze heeft mogelijk ook gevolgen voor deze toeslagen.